Eugenio Martínez

Abogado Asesor Fiscal

Desarrolla su carrera profesional en el ámbito del asesoramiento tributario tanto a empresas como personas físicas. Ha participado como asesor en numerosos procedimientos inspectores, administrativos y contencioso-administrativos en defensa de los intereses del contribuyente. Asimismo, ha intervenido en operaciones de reestructuración de empresas.

Comenzó su carrera profesional en 2006 en el departamento tributario de JAUSAS en su sede de Barcelona, incorporándose a NORGESTION en enero de 2017 como abogado especialista en Derecho Tributario.

Licenciado en Derecho, especialidad en Derecho Económico por la Universidad de Navarra (Pr. 2004). Master en Banca y Finanzas por el Centro de Estudios Garrigues (Pr. 2005). Master en Abogacía Penal por el Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona (Pr. 2017).

Es miembro del Iltre. Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Eugenio Martínez

Tax Advisor Lawyer

He focuses his professional career on tax advisory services to companies and individuals. He has participated as an adviser in numerous inspection, administrative and contentious-administrative procedures defending the taxpayer rights. He has also been involved in corporate restructuring.

He began his professional career in 2006 at JAUSAS’ Tax Department in Barcelona, joining NORGESTION in January 2017 as a tax specialised lawyer.

Degree in Law, specializing in Economic Law from the University of Navarra (Pr. 2004). Master in Banking and Finance from Centro de Estudios Garrigues (Pr. 2005). Master in Criminal Law by Law Bar Association in Barcelona (Pr. 2017).

He is a member of Law Bar Association in Barcelona.

Eugenio Martínez

Advocat Assessor Fiscal

Desenvolupa la seva carrera professional en l’àmbit de l’assessorament tributari tant a empreses com a persones físiques. Ha participat com assessor en nombrosos procediments inspectors, administratius i contenciós - administratius en defensa dels interessos del contribuent. Així mateix, ha intervingut en operacions de reestructuració d’empreses.

Va començar la seva carrera professional el 2006 en el departament tributari de JAUSAS a la seva seu de Barcelona, incorporant-se a NORGESTION el gener de 2017 com advocat especialista en Dret Tributari.

Llicenciat en Dret, especialitzat en Dret Econòmic per la Universitat de Navarra (Pr. 2004). Màster en Banca i Finances pel Centre d’Estudis Garrigues (Pr. 2005). Màster en Advocacia Penal per l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona (Pr. 2017).

És membre de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Eugenio Martínez

Zerga Aholkularia Abokatua

Bere karrera profesionala enpresen eta pertsona fisikoen zerga aholkularitzan garatzen du. Hainbat inspekzio administratibo zein auzitan aholkulari gisa parte hartu du zergadunaren defentsan. Gainera, hainbat berregituratze operazioetan ere parte hartu du.

Bere karrera profesionala JAUSASeko zerga departamentuan hasi zuen 2006an, bere Bartzelonako bulegoan eta 2017ko urtarrilean NORGESTIONera batu da. Gaur egun, NORGESTIONen burutzen ditu bere aholkularitza lanak, zerga zuzenbideko abokatu gisa.

Zuzenbidean Lizentziatua, Zuzenbide Ekonomikoan espezializatua, Nafarroako Unibertsitatean (Pr. 2004). Banka eta Finantza Masterra Garrigues Ikasketen Zentroan (Pr. 2005). Abokatutza Penalean Masterra Bartzelonako Abokatuen Elkargo Prestuan ( Pr. 2017).

Bartzelonako Abokatuen Elkargo Prestuaren kide da.

Eugenio Martínez

Avocat Conseiller Fiscal

Il développe son carrière professionnelle dans le cadre du conseil tributaire des entreprises et des personnes physiques. Il a participé comme conseiller dans nombreux procédures d’inspection, d’administration et contentieux- administratifs en défendant les intérêts du contributeur. De même, il a participé en opérations de restructuration des entreprises.

Il a commencé son activité professionnelle en 2006 dans le département tributaire de JAUSAS en Barcelone, avant de s’incorporer à NORGESTION en janvier de 2017 comme avocat spécialisé en Droit Fiscal.

Diplômé en Droit, et spécialisé en Droit Economique par l’Université de Navarre (2004). Master en Banque et Finances par le Centre des Études de Garrigues (2005). Master en Droit Fiscal par l’Association du Barreau de Barcelone (2017).

Membre de l’Association du Barreau de Barcelone.

Zerga aholkularitzaren arloan garatzen du bere ibilbide profesionala bai enpresei bai partikularrei. Aholkulari gisa parte hartu du zergadunaren interesen defentsan ikuskapen-, administrazio- eta auzi-administrazio-prozedura ugaritan. Enpresak berregituratzeko eragiketetan ere esku hartu du.

2006an hasi zuen bere ibilbide profesionala JAUSASeko zerga sailean Bartzelonako egoitzan, bat eginez. NORGESTION 2017ko urtarrilean, Zerga Zuzenbidean espezializatutako abokatu gisa.

Zuzenbidean lizentziatua, Ekonomia Zuzenbidean espezializatua Nafarroako Unibertsitatean (2004 Pr.). Centro de Estudios Garrigues-en Banku eta Finantza Masterra (Pr. 2005). Iltre-ren Defentsa Penaleko Masterra. Bartzelonako Abokatuen Elkargoa (Pr. 2017).

Iltreko kidea da. Bartzelonako Abokatuen Elkargoa.

" Onartu cookie guztiak " sakatuta, zure gailuan cookieak gordetzea onartzen duzu guneko nabigazioa hobetzeko, gunearen erabilera aztertzeko eta gure marketin-esfortzuetan laguntzeko. Ikus gure Pribatutasun-politika informazio gehiago lortzeko.